bodu.com

销售/贸易经理博客

他的关注 更多

他的粉丝 更多

图片(1张) 更多

播放 停止 上一张 下一张

他加入的企业博客 更多

数据统计

 • 创建日期:2011-01-22
 • 最后更新日期:2015-05-15
 • 总访问量:4754 次
 • 文章:5 篇
 • 评论数量:0 篇
 • 留言:0 篇

最新动态更多

  文章分类:

  顶置文章

  最新文章 (5篇) 更多

   LAPPKABEL

  代理批发LAPP KABEL进口电缆OLFLEX经典OLFLEX CLASSIC 110 LT-PVC风力电线、更小的电缆直径可以节省安装空间,可靠的电气性能高,耐4千伏试验电压,耐低温-30°C、低的温下仍保持柔性,适合室内和户外使用、扭转的应用程序都是典型的风力涡轮机(WT)循环中,工厂建设、机械工程、暖气和空调、冷库冷冻食品厂,额定工作电压:300/500V,抗紫外线和耐各种气候符合ISO 4892-2,阻燃IEC 60332-1-2,EN 50396抗臭氧,EN 50525-2-51标准;pvc绝缘,pvc外护套,多股成束裸铜丝绞合成缆ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT是ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD升级产品,新款上市期间、优惠多多,欢迎踊跃订购!传真:020-62359995
  相关电缆产品与型号:
  ÖLFLEX® CLASSIC 100
  ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
  ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY
  ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
  ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK POWER 0,6/1 kV
  ÖLFLEX® SMART 108 Neu
  ÖLFLEX® CLASSIC 110
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 COLD
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV
  ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
  ÖLFLEX® EB
  ÖLFLEX® EB CY
  ÖLFLEX® 140*
  ÖLFLEX® 140 CY*
  ÖLFLEX® 150 46
  ÖLFLEX® 150 CY
  ÖLFLEX® 191 48
  ÖLFLEX® 191 CY
  ÖLFLEX® CONTROL TM
  ÖLFLEX® CONTROL TM CY
  ÖLFLEX® TRAY II
  ÖLFLEX® TRAY II CY
  ÖLFLEX® SF
  ÖLFLEX® CLASSIC 100 H Neu
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
  ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
  ÖLFLEX® 120 H
  ÖLFLEX® 120 CH
  ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
  ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
  ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1kV
  ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1
  ÖLFLEX® PETRO C HFFR
  ÖLFLEX® ROBUST 200
  ÖLFLEX® ROBUST 210
  ÖLFLEX® ROBUST 215 C
  ÖLFLEX® CLASSIC 400 P
  ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP
  ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
  ÖLFLEX® 440 P
  ÖLFLEX® 440 CP
  ÖLFLEX® 491 P
  ÖLFLEX® 450 P
  ÖLFLEX® 500 P
  ÖLFLEX® 540 P
  ÖLFLEX® 540 CP
  ÖLFLEX® 550 P*
  H05RR-F
  H05RN-F
  H07RN-F
  H07ZZ-F
  H01N2-D
  NSSHÖU
  NSGAFÖU 1.8/3 kV
  NSHXAFÖ 1.8/3 kV
  H07RN8-F
  ÖLFLEX® SERVO 700
  ÖLFLEX® SERVO 700 CY
  ÖLFLEX® SERVO 720 CY
  ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
  ÖLFLEX® SERVO 709 CY
  ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB
  ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY
  ÖLFLEX® SERVO FD 796 P Neu
  ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP
  ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
  ÖLFLEX® CLASSIC FD 810
  ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY
  ÖLFLEX® FD 90 CY
  ÖLFLEX® CHAIN 809 SC Neu
  ÖLFLEX® FD 90 111
  ÖLFLEX® CHAIN 809
  ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
  ÖLFLEX® FD 891
  ÖLFLEX® FD 891 CY
  ÖLFLEX® CHAIN 808 P
  ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
  ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
  ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
  ÖLFLEX® FD 855 P
  ÖLFLEX® FD 855 CP
  ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP
  ÖLFLEX® ROBUST FD
  ÖLFLEX® ROBUST FD C
  ÖLFLEX® FD 891 P
  ÖLFLEX® CHAIN 896 P
  ÖLFLEX® ROBOT 900 P
  ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
  ÖLFLEX® ROBOT F1
  ÖLFLEX® ROBOT F1 (C)
  LIFY 131
  LIFY 1 kV
  ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
  ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y
  ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN
  ÖLFLEX® SOLAR XLR-R
  ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
  ÖLFLEX® SOLAR XLSv 140
  ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV
  ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
  ÖLFLEX® SOLAR V4A
  ÖLFLEX® TORSION Neu
  ÖLFLEX® TORSION FRNC
  ÖLFLEX® TORSION D FRNC
  ÖLFLEX CHARGE OG
  ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
  ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
  ÖLFLEX® CRANE PUR
  ÖLFLEX® CRANE
  ÖLFLEX® CRANE 2S
  ÖLFLEX® LIFT
  ÖLFLEX® LIFT T
  ÖLFLEX® LIFT S
  ÖLFLEX® CRANE F
  ÖLFLEX® CRANE CF
  ÖLFLEX® LIFT F
  ÖLFLEX® HEAT 105 MC
  ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
  ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
  ÖLFLEX® HEAT 180 MS
  ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
  ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
  ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
  ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
  H05Z-K 90°C
  H07Z-K 90°C
  H05Z-K 90°C
  H07Z-K 90°C
  LiYCY 206
  Li2YCY
  ÖLFLEX® STATIC CY black
  NYM-J
  (N)HXMH
  Erdkabel
  NYY-J, NYY-O
  NYCY
  NYCWY
  NAYY-J

  阅读(97) 评论(0) 2015-05-15 16:34

   德国LAPPKABEL STUTTGART OLFLEX FD 855 P控制电缆

  德国LAPPKABEL STUTTGART OLFLEX FD 855 P控制电缆

  阅读(217) 评论(0) 2011-03-07 15:25

   德国LAPPKABEL STUTTGART OLFLEX FD CLASSIC 810拖链用高柔性的控

  德国LAPPKABEL STUTTGART OLFLEX FD CLASSIC 810拖链用高柔性的控 制和连接电缆,在常规机械应力连续移动安装场合:测量和控制线路, 电气设备工程的动力线

  阅读(391) 评论(0) 2011-03-07 15:24

   德国LAPPKABEL STUTTGART OLFLEX CLASSIC 100

  德国LAPPKABEL电缆

  阅读(333) 评论(0) 2011-01-24 13:02

   德国LAPPKABEL电缆

  专业代理德国LAPPKABEL电缆

  阅读(147) 评论(0) 2011-01-24 12:59

  留言 更多

  留言板
  登录名 密码 注册
  验证码